Krolf med senioridræt

spiller onsdag i sommerhalvåret kl. 10.00 – 12.00

Sted: Krolbanenerne syd for tst-aktiv-centret (ved petanque banen)
Kontingent kr. 125,-/årligt
Kontakt: Torben Brøndum på tlf. 60835365 – mail: tobrondum@stofanet.dk