Generalforsamlingen 2020

24.03.20

Alle medlemmer

Tst-caféen kl. 12.00

Generalforsamling

 

Generalforsamlingen 2019

 Flot tilslutning til senioridræts generalforsamling d. 21. marts 2019 med 60 deltagere.

Formanden Bjørn Rasmussen fremførte bestyrelsens beretning for 2018 og den efterfølgende dagsorden og forløbet blev kompetent styret af dirigenten, som var Birgit Klinke.

Efter mange år, som medlem af bestyrelsen har Henny Skoven besluttet, at stoppe.

Henny har sat sine positive aftryk i foreningen og medvirket til, at udvikle senioridræt til der hvor vi er i dag.

Aktiv i flere af senioridræts løbende udvalg – bl.a. ved flere forårsudflugter og forskellige træfs.

Tak til Henny for en stor indsats og vi glæder os over, at vi fortsat ser Henny, som aktiv senior på tirsdagsholdet.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev Anni Larsen valgt.

  

               Anni Larsen                           Henny Skoven med gaver

Anni Larsen har i flere år været aktiv på idræts-/tirsdagsholdet og vi byder Anni velkommen i bestyrelsen og glæder os til samarbejdet.

Den øvrige bestyrelse kan ses under pkt. "Kontakt os"

Bestyrelsens beretning for året 2018

 Medlemssituationen ultimo 2018 – primo 2019:

 

Vandrehold/mandag 68 medlemmer

Idræt/tirsdag 75 medlemmer

Krolf/onsdag 47 medlemmer

Badminton/torsdag 24 medlemmer

Bordtennis/torsdag 12 medlemmer

 

Konklusion: fastholdt medlemmer på ”inde-holdene” tirsdag/torsdag – stor vækst på ”ude-holdene” mandag/onsdag.

Vores max. kapacitet er næsten nået – så evt. vækst yderligere kan kun være ved etablering af nye hold/nye aktiviteter på andre tider, hvis muligt (eftermiddage).

Flere af vore medlemmer dyrker flere aktivitetter

 Vi startede 2018 med et brag af en fest – nemlig senioridræts 25 års jubilæumsfest.

Men også festligholdt vi instruktør Jytte Pedersens 25 års jubilæum

Også foredrag i caféen i foråret om ”arv-testamente” og i efteråret om ”søvnens betydning” og ”hjertestarterkursus”….nu tør vi hjælpe i en given situation.

DGI`s ”smart træning” i marts samt DGI-seniordag i april måned blev afholdt med tst-senioridræt, som vært – en rigtig god og aktiv dag.

I maj var vi på senioridræts ”forårsudflugt” – Viborg Domkirke og Dollerup bakker – en stor oplevelse.

Vandreholdet med mange ture i det Østjyske og nye vandrekolleger, der er kommet ind i senioridræt i løbet af efteråret ifm. gå-ture i samarbejde med Aarhus Kommune – ”Bevæg dig for livet”….dejligt med flere aktive seniorer.

Succes med en 2 dages vandretur med 13 deltagere….40 km med overnatning.

Krolfholdet som nu spiller hele året med flot tilslutning og deltagelse i flere turneringer i det Østjyske.

Og ikke mindst den daglige træning indendørs… idræt om tirsdagen og bordtennis/badminton om torsdagen  - masser af god motion.

En vigtig del af vores samvær er 3. halvleg i caféen, hvor vi hygger os og får masser af snak.

Specielt vores ”træf” med spisning, sang og godt humør – her i blandt sæson-/juleafslutninger.

Tak til vores instruktører og holdledere, som med stor entusiasme får os alle i god form.

Tak til bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde

Men ikke mindst tak til vore medlemmer for super opbakning til vore arrangementer/træning i 2018.

 

/ Bjørn Rasmussen – formand tst-senioridræt 21. marts 2019