Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til
Ordinær Generalforsamling
i idrætsforeningen tst
 
Der afholdes ordinær generalforsamling i idrætsforeningen tst
onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i det store mødelokale i tst aktiv-center
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra hovedformanden.
3. Forelæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse samt budget for 2015.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af hovedkasserer.
6. Valg af 1-2 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år.
· Der kan vælges yderligere 1 medlem for 1 år.
7. Valg af statsautoriseret/registreret revisor.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hovedformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. onsdag den 8. april 2015.
 
På hovedbestyrelsens vegne
Hans Peter Holmgaard
Hovedformand
 
PS !!
Forslag til valg af hovedkasserer, medlemmer til forretningsudvalget og revisorer modtages meget gerne af hovedformanden forud for generalforsamlingen.
Interesserede er meget velkomne til at kontakte hovedformanden for at høre nærmere om de forskellige tillidshvervs indhold.

tst's hjemmeside

Mange afdelinger har information klar til dig og for at læse informationen skal du blot klikke på afdelinger og vælge den ønskede afdeling.