Generalforsamling 2017

Indkaldelse til

Ordinær Generalforsamling

i idrætsforeningen tst

Der afholdes ordinær generalforsamling i idrætsforeningen tst

tirsdag den 2. maj 2017 kl. 19.00 i det store mødelokale i tst aktiv-center

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent og referent.

2.      Beretning fra hovedformanden.

3.      Forelæggelse af regnskab for 2016 til godkendelse samt budget for 2017.

4.      Behandling af indkomne forslag.

5.      Valg af Hovedkasserer for 2 år.

6.      Valg af 1-2 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år.
- Der kan vælges yderligere 1 medlemmer for 1 år.

7.      Valg af statsautoriseret/registreret revisor.

8.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9.      Eventuelt. 


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hovedformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. tirsdag den 18. april 2017.

På hovedbestyrelsens vegne

Hans Peter Holmgaard

Hovedformand

PS !!
Forslag til valg af medlemmer til forretningsudvalget og revisorer modtages meget gerne af hovedformanden forud for generalforsamlingen.

Interesserede er meget velkomne til at kontakte hovedformanden for at høre nærmere om de forskellige tillidshvervs indhold.

tst's hjemmeside

Mange afdelinger har information klar til dig og for at læse informationen skal du blot klikke på afdelinger og vælge den ønskede afdeling.