Sæsonafslutning i tst Svømning

FORÅRSSÆSON 2016 SLUTTER
SØNDAG DEN 12. JUNI 2016.

Dette er 1 uge tidligere end hidtil planlagt, men Aarhus Kommune lukker svømmehallen tidligere end planlagt, da der skal installeres et nyt filteranlæg i sommerferien.

Generalforsamling HB 2016

Indkaldelse til

Ordinær Generalforsamling

i idrætsforeningen tst

Der afholdes ordinær generalforsamling i idrætsforeningen tst

onsdag den 20. april 2016 kl. 19.00 i det store mødelokale i tst aktiv-center

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning fra hovedformanden.
  3. Forelæggelse af regnskab for 2015 til godkendelse samt budget for 2016.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af hovedformand for 2 år og hovedkasserer for 1 år.
  6. Valg af 2-3 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år.
    • Der kan vælges yderligere 2 medlemmer for 1 år.
  7. Valg af statsautoriseret/registreret revisor.
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hovedformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. onsdag den 6. april 2016.

 

På hovedbestyrelsens vegne

 

Hans Peter Holmgaard

Hovedformand

Hjælp til kridtning af baner

Forretningsudvalget søger en pensionist/hjælper til at kridte fodboldbaner med vores minitraktor.

Det sker en gang om ugen, og helst torsdag eller fredag.

Det tager ca. 6-7 timer pr. gang.

Betaling aftales individuel

I kan også være to som deler opgaven, hvis det er en mulighed

Er du interesseret eller har spørgsmål, så kontakt Michael Jensen på 23 46 48 16

 

Hilsen

TST Forretningsudvalg

 

 

tst's hjemmeside

Mange afdelinger har information klar til dig og for at læse informationen skal du blot klikke på afdelinger og vælge den ønskede afdeling.