Generalforsamling 2022

Tilst Løberne holder planmæssigt generalforsamling tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 18:30 i TST Aktiv Center i det store mødelokale.

Dagsorden, jf. vedtægterne er som følger:
 
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 – 3 i lige år og 3 – 4 i ulige år
 7. Valg af et bestyrelsesmedlem som afdelingens faste medlem af tst’s Hovedbestyrelse
 8. Eventuelt