Generalforsamling den 5. april 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling i tst-løb.

Dato den 5. april 2018 kl 19:00

Sted: stort mødelokale tst.

 

Agenda:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Info fra bestyrelsen
  1. Formandens beretning
  2. Nyt klubbetalt løb
  3. Ny belønningsmodel for trænere
 3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering
 5. Behandling af indkommende forslag
  1. Sendes senest 7 dage før til bestyrelsen
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Eventuelt