GENERALFORSAMLING 2019

Deltag i årets generalforsamling.

Ordinær generalforsamling i TST Fodbold afholdes torsdag den 14. marts 2019 kl. 19:00 i TST Aktivcenter, Store mødelokale. 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af et bestyrelsesmedlem som afdelingens faste medlem af TST's hovedbestyrelse

8. Eventuelt

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen, TST Fodbold